Rent vatten ska vara en självklarhet

Vare sig det handlar om att rena en förorenad vattentäkt, eller ge människor tillgång till dricksvatten, är vårt mobila reningsverk vägen fram.

Inbyggt i en mindre container, renar vattenreningsverket 3 600 liter vatten i timmen. Skulle du behöva rena ännu mer vatten bygger vi speciallösningar som filtrerar upp till 40 000 liter i timmen.

Vårt reningsverk klarar bland annat:

  • Petroleumprodukter
  • Fluorerande miljögifter
  • Slam och metaller

Låter det fortfarande för bra för att vara sant?
Vi har redan haft våra reningsverk i bruk med exceptionellt resultat. För kontakt eller mer information, skicka ett e-post till: info@racoon.se.


Vatten är viktigt, livsviktigt. Vi vill med vårt unika vattenreningsverk hjälpa till att både ge människor tillgång till vatten, men även rena vår planet från farliga ämnen. SwedisH2O är ett dotterbolag till Racoon Miljöfilter AB som är världsledande på filtrering av luft.

Läs mer: Swedish2o.pdf